رفتن به یک مسابقه‌ی فوتبال یکی از سرگرم‌کننده‌ترین کارهایی است که می‌توانید در برزیل انجام دهید. استادیوم ماراکانا در برزیل با ظرفیت ۱۰۰۰۰۰ نفر یکی از بزرگترین استادیوم‌های جهان است.